Bij 30% van de patiënten met slokdarmkanker is voorbehandeling met chemoradiotherapie zó effectief dat er bij de (daaropvolgende) operatie geen tumor meer in de slokdarm aantoonbaar is. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep met goede respons nog wel zinvol is, zeker gezien de zwaarte en uitgebreidheid van een slokdarmoperatie. 

In de SANO trial (Surgery As Needed for Oesophageal cancer) wordt onderzocht of een slokdarmoperatie in patiënten met een klinisch complete respons na het einde van de chemoradiotherapie achterwege kan worden gelaten.

De inclusieperiode van de SANO-trial is per 10-12-2020 voltooid. De studie is daarom nu gesloten voor nieuwe inclusies.